Uppdaterad 6.4 kl. 7: Felet är reparerat och närtågen fungerar normalt

Uppdaterad 6.4 kl. 7: Felet är reparerat och närtågen fungerar normalt // På grund av ett tekniskt fel på Ilmala depåområde fanns det en risk för många inställda tågavgångar på onsdag förmiddag 6.4. På grund av det tidigare felet kan tågen under förmiddagen ännu vara kortare än vanligt

Uppdaterad 6.4 kl. 7: Felet har reparerats snabbare än väntat och närtågen fungerar normalt. På grund av det tidigare felet kan tågen under förmiddagen ännu vara kortare än vanligt.

På grund av ett tekniskt fel i elledningar på Ilmala depåområde fanns det en risk för många inställda tågavgångar på onsdag förmiddag 6.4.

Inställda avgångar syns linjevis i Reseplaneraren an efter inställningar matas in i systemet. De kommer inte med i reseförslagen. Alla inställda avgångar syns här

Det finns alternativa bussförbindelser från många stationer. Ersättande förbindelser kan man granska i Reseplaneraren genom att välja bort tåg från reseförslag. En lista över stationer och busslinjer som åker nära dem (på finska)

På det här viset väljer du bort tågen från Reseplanerarens reseförslag: