Linjer 21 och 192 på avvikande rutt i Kampen 10.4 kl. 6-18

Linjerna 21 och 192/T/V kör på avvikande rutt i Kampen på söndag 10.4 kl. 6-18. Bussarna kör till och från Kampens terminal via Mechelingatan och Norra Järnvägsgatan. Hållplatserna Lappbrinken (H1233 ja H1234) trafikeras inte.

Linjerna 21 och 192/T/V kör på avvikande rutt i Kampen på söndag 10.4 kl. 6-18. Bussarna kör till och från Kampens terminal via Mechelingatan och Norra Järnvägsgatan. Hållplatserna Lappbrinken (H1233 ja H1234) trafikeras inte. De ersättande hållplatserna är Alkärrsgatan (H1230 och H1231) på Norra Järnvägsgatan.

I Kampens terminal avgår bussarna från sina normala avgångsplattformar.

Detta på grund av arbeten vid Kampens terminal.

Linjojen 21 ja 192 poikkeusreitti kartalla.