Hållplatsen Apollogatan i Främre Tölö flyttas 11.4.

Hållplatsen Apollogatan (H1308) på Runebergsgatan i Främre Tölö flyttas på måndag 11.4 cirka 150 meter framåt i körriktningen (till andra sidan av Caloniusgatans korsning). Linjer 20, 30, 37, 41, 42, 69, 70 och 108N mot Kampen använder hållplatsen. Arrangemanget görs på grund av gatuarbeten på Caloniusgatan. Vid gamla läget stannar fr.o.m. 11.4 endast ersättningsbuss 8X mot Busholmen.

Hållplatsen Apollogatan (H1308) på Runebergsgatan i Främre Tölö flyttas på måndag 11.4 cirka 150 meter framåt i körriktningen (till andra sidan av Caloniusgatans korsning). Stomlinjer 20 och 30 samt linjer 37, 41, 42, 69, 70 och 108N mot Kampen använder hållplatsen.

Vid gamla läget stannar fr.o.m. 11.4 endast ersättningsbuss för spårvagn 8X mot Busholmen. Arrangemanget är i kraft åtminstone till 14.8 och beror på gatuarbeten på Caloniusgatan.

Läs mera om spårlinjernas 1, 2 och 8 avvikelser i Tölö fr.o.m. 11.4 samt om ersättningsbuss 8X.

Det omfattande projektet heter Åttans gatuarbeten (fi. Kasin katutyöt). I Tölö grundrenoveras delar av Caloniusgatan, Runebergsgatan och i Berghäll delar av Helsingegatan. Länk till meddelandet gatuarbetens inverkan på spårtrafiken sommaren 2022: hsl.fi/sv/sparasommaren2022. Länk till projektets nätplats (till stor del på finska, länken leder utanför denna nätplats)

Kartta siirtyvästä pysäkistä

Öppna en större karta