Hållplatsen Ekorrbacken i Esbo Smedsby flyttas 19.4.

Hållplatsen Ekorrbacken (E1605) på Stensvägen flyttar tillfälligt ca 100 meter bakåt i körriktningen (mot Grankulla) på tisdag 19.4. Linje 549 mot Hagalund använder hållplatsen.

Hållplatsen Ekorrbacken (E1605) på Stensvägen flyttar cirka 100 meter bakåt i körriktningen (mot Grankulla) på förmiddag tisdagen efter påsken den 19.4.

Linje 549 mot Hagalund använder hållplatsen.

Omplaceringen görs på grund av gatubygge vilket beräknas pågå till början av juli.

kartta lähemmäs Kauniaisten rajaa siirtyvästä pysäkistä