Försvarets riksparad påverkar trafiken i Helsingfors centrum 4.6

Riksparaden på försvarets fanfest ordnas i Helsingfors centrum lördagen den 4 juni. Paraden kommer att avsevärt påverka kollektivtrafiken. Vi rekommenderar att de som åker från riktningen av Mannerheimvägen använder närtågen.

Riksparaden på försvarets fanfest ordnas i Helsingfors centrum lördagen den 4 juni. Paraden kommer att avsevärt påverka kollektivtrafiken. Vi rekommenderar att de som åker från riktningen av Mannerheimvägen använder närtågen. Under arrangemanget kommer de bussar som vanligtvis kör till Elielplatsen att köra till Kampen ca kl. 11.30–15. Också spårvagnstrafiken kommer att påverkas.

Till exempel spårvagnarna går inte söder om Järnvägstorget mellan kl. 11.30–15. Man kan ta sig från Eira i riktning mot Kampen med stomlinjerna 20 och 30 och mot Gräsviken med buss 22. Linje 3X ersätter de sträckor i Eira och Skatudden som trafikeras av linjerna 2, 3, 4 och 5.

Unionsgatan, Snellmansgatan, Mariegatan och Alexandersgatan är avstängda för trafik kl. 10.30–15.00. På grund av förbimarschen stängs en del av Mannerheimvägen, Helsingegatan och Tallbackavägen (sträckan mellan Alexandersgatan och Helsingegatan) kl. 12.00–15.00. Dessutom bryts tvärgående trafiken över Mannerheimvägen mellan Brunnsgatan och Simonsgatan kl. 12.00–15.00.

 

Avvikelser i spårvagnstrafiken

Nedan hittar du undantagsrutterna för spårvagnarna. De avvikande rutterna börjar gälla ca kl. 10.15 med undantag av linjerna 1, 8, och 9 som börjar köra undantasgrutter ca kl. 11.30. Linje 7 kör sin egen rutt fram till kl. 11.30 med undantag av länken via Kronohagen. Linje 4S trafikeras inte. 

Linjerna kör enligt följande undantagsrutter från och med ca kl. 10.15:

 • Linje 1: (från och med kl. 11.30) från Kottby till Sörnäs via Sturegatan och Helsingegatan och tillbaka till Kottby via Backasgatan.
 • Linje 2: Linjen trafikerar sträckan mellan Tölö sporthall och Böle station.
 • Linje 3: Linjen går enligt sin egen rutt till och från Kajsaniemi.

  • Busslinje 3X, som ersätter spårvagnen, trafikerar sträckan Södra Kajen – Eira – Skatudden ca kl. 10.30–15.30.
 • Linje 4: Linjen går från Munksnäs till Böle via Dal.
 • Linje 5: Linjen trafikeras inte.
 • Linje 6: Linjen kör från Arabia till Kajsaniemi och tillbaka.
 • Linje 7: Linjen kör från Böle station till Kajsaniemi och tillbaka.
 • Linje 8: (från och med kl. 11.30) från Arabia till Sörnäs via Sturegatan och Helsingegatan och tillbaka till Arabia via Tavastvägen.
 • Linje 9: (från och med kl. 11.30) från Böle station längs sin vanliga rutt till Kajsaniemi och tillbaka till Böle längs samma rutt.
 • Linje 10: Linjen går från Lillhoplax till Böle via Dal.

Vänligen observera att hållplatsen Järnvägstorget (H0342) på Mikaelsgatan som trafikeras av linjerna 3, 6, 7 och 9 inte är tillgänglig. Tillgängliga hållplatser hittar du i Hagnäs eller i Kajsaniemiparken.

ratikat_2.png

Avvikelser i busstrafiken

Ca kl. 11.30–15 är Elielplatsen och Mannerheimvägen (söder om Helsingegatan till Arkadiagatan) avstängda för busstrafik. Därför trafikeras hållplatserna Hesperiaparken, Tölö sporthall, Folkpensionsanstalten och Tölö tull inte.

Busslinjerna 200, 321, 322, 332, 345, 411, 415, 421 och 436 som vanligtvis kör till Elielplatsen kommer under arrangemanget att köra till Kampens bussterminal via Runebergsgatan och Topeliusgatan. Stomlinje 40 avgår dock från hållplatsen Kampen (M) (plattform 76 / H1237) på Fredriksgatan i Kampen. Denna hållplats används även av stomlinjerna 20 och 30 mot norr som vanligt.

Linjerna 63, 455/A, 456/A, 457, 465, 280 och 848 som trafikerar Kampen kör i båda riktningarna via Runebergsgatan och Topeliusgatan.

Avgångsplattformarna i Kampens terminal under arrangemanget för de bussar som vanligtvis kör till Elielplatsen:

 • 40: Plattform 47 på Fredriksgatan
 • 200: Plattform 46
 • 332, 345: Plattform 49
 • 321, 322: Plattform 50
 • 411, 421: Plattform 51
 • 415, 436: Plattform 52

Linje 502 kör också på undantagsrutt vid Tölö sporthall på grund av de avstängda sträckorna: linjen kör i båda riktningarna via Fartvägen, Nordenskiöldsgatan, Grejusgatan och Mannerheimvägen dvs. linjen trafikerar inte sträckan i Tölö.
Ersättningsbuss 8X kör enligt följande rutt: Runebergsgatan – Topeliusgatan – Eino Leinos gata – Mannerheimvägen – Runebergsgatan. Linjen trafikerar inte hållplatserna Tölö torget, Operan och Stadsträdgården.

Linjerna stannar vid de hållplatser som ligger längs undantagsrutten.

bussit.png

Förbindelser till hamnarna

Busslinje 3X som ersätter spårvagnstrafiken till Skatuddens terminal och Olympiaterminalen kör rutten Södra Kajen – Boulevarden – Södra esplanaden – Skatudden. De hållplatser som ligger närmast Skatuddens terminal hittar du på Gördelgatan.

Det finns ingen kollektivtrafik till Västra terminalen under arrangemanget dvs. ca kl. 11.30–15. Den närmaste kollektivtrafikförbindelsen är ersättningsbuss 8X som trafikerar Utterhällen.

Kartta_korvaava bussi 3X