Hållplats för närbussar 116, 117 och 119 på Tapioplatsen flyttas 13.5

Hållplatsen (E2019) för närbussarna 116, 117 och 119 på Tapioplatsen flyttas till andra sidan av gatan på fredag 13.5. Det finns tre närbusslinjer i Hagalund som trafikeras från måndag till fredag under dagtid. Vid planeringen av närbusslinjerna har specialgruppernas behov beaktats, men alla kan använda dem. Bussarna är småbussar.

Hållplatsen (E2019) för närbussarna 116, 117 och 119 på Tapioplatsen flyttas till andra sidan av gatan på fredag förmiddag 13.5.

I fortsättningen kör bussarna runt Tapioplatsen när de kommer till den nya hållplatsen. Denna förändring är permanent.

Kartta siirtyvästä pysäkistä

Tre närbusslinjer trafikerar Hagalund:

116 kör från Hagalund centrum i riktning mot Norra Hagalund
117 kör via Drakelden och Österstranden
119 kör i riktning mot Ängskulla

Linjerna trafikeras från måndag till fredag under dagtid. Tidtabellerna och rutterna hittar du i Reseplaneraren (se länkarna ovan).

Vid planeringen av närbusslinjerna har specialgruppernas behov beaktats, men alla kan använda dem. Bussarna är småbussar. Närbussarna har längs rutten märkta hållplatser, men på smågator stannar de vid behov även utanför hållplatserna, då trafikregler och -säkerheten det tillåter. Mer information om närbussarna: https://www.hsl.fi/sv/att-resa/narbussar