Hållplats Thaliaplatsen i Norra Haga flyttas tillfälligt 20.5

Hållplatsen Thaliaplatsen i Norra Haga flyttas tillfälligt ca 100 m till Aino Acktés väg fredagen den 20 maj.

Hållplatsen Thaliaplatsen i Norra Haga flyttas tillfälligt ca 100 m till Aino Acktés väg fredagen den 20 maj. Detta påverkar stomlinje 40 till Gamlas, linje 41 till Norra Haga station, linje 52 till Kungseken, linje 53 till Nybacka och linje 56 till Gamlas station. Dessutom påverkar ändringen även närbuss 31 till Norra Haga. Hållplatsen flyttas på grund av arbeten. Det nya hållplatsläget beräknas gälla fram till fredagen den 17 juni.

Karttakuva Thalianaukio siirrosta