Hållplatspar Kurtbacka på Kurtbyvägen flyttas 24.5

Uppdaterad 27.9: Hållplatsparet Kurtbacka på Kurtbyvägen flyttas ca 100 m i riktning mot Bastvik tisdagen den 24 maj.

Hållplatsparet Kurtbacka (E5203 och E5204) på Kurtbyvägen flyttas ca 100 m i riktning mot Bastvik tisdagen den 24 maj. Hållplatserna trafikeras av linje 165 till Mattby och linje 165N till Kampen och båda linjerna i riktning mot Köklax. Hållplatserna flyttas på grund av gatuarbeten. Arrangemanget beräknas gälla fram till slutet av november 2022.

Pysäkkien sijainnit kartalla