Linjer 55, 56 och 738 har avvikande rutt via Byholmsgatan fr.o.m. 17.5

Spårvägsbygge från Fiskehamnen till Böle flyttar trafiken även söderut från Hermanstads strandväg till Byholmsgatan på tisdag 17.5. Linjer 55, 56 och 738 samt hållplatserna Gäddviksgatan (H3008) och Sörnäsgatan (H3018) flyttar till Byholmsgatan.

Byggande av spårväg från Fiskehamnen till Böle flyttar trafiken även mot Fiskehamnens metrostation (söderut) från Hermanstads strandväg till Byholmsgatan på tisdag 17.5. Trafiken norrut flyttade till Byholmsgatan redan i januari.

Linjer 55, 56 och 738 kör i fortsättningen längs Byholmsgatan i båda riktningar.

Hållplatserna Gäddviksgatan (H3008) och Sörnäsgatan (H3018) flyttar till Byholmsgatan. Från gamla hållplatsen Sörnäsgatan finns det en gångförbindelse över till Byholmsgatan.

Hållplatsen Gäddviksgatan (H3009) på Byholmsgatan mot Gumtäkt (norrut) flyttar samtidigt ca 50 meter framåt i körriktningen.

Ändringar i trafikarrangemang påverkar förutom fordonstrafiken också gång- och cykelförbindelser på området. Tilläggsuppgifter på projektets nätplats kalasatamastapasilaan.fi (en del av innehållet på svenska).

Det här arrangemanget är i kraft ungefär ett år. Spårvägsbygget orsakar undantag även för bussar i Sumparn och för spårvagnar i Böle. Länkar till skilda meddelanden.

Kartta liikenteen ja pysäkkien siirtymisestä Kyläsaarenkadulle

Öppna en större karta