Linje 243 får ny tidtabell 14.5

Linjerna 243 och 243V får ny tidtabell från och med lördagen den 14 maj. Fler avgångar sätts in på sena kvällar och veckoslutsmorgnar. Dessutom tidigareläggs en kvällsavgång med tre minuter och den körs på linje 243V.

Linjerna 243 och 243V får ny tidtabell från och med lördagen den 14 maj 2022. Fler avgångar sätts in på sena kvällar och veckoslutsmorgnar.

Dessutom avgår en kvällsavgång från Esbo centrum tre minuter tidigare än förut (ny avgångstid 23.09) och den körs på linje 243V (inte via Kolmiranta).

Den nya tidtabellen finns i Reseplaneraren och i pdf-format i utskrivbara tidtabellerna.