Rutten för linje 348 ändras 6.6

Från och med 6.6 uteblir Vällskogs lägercentrum från linje 348 som trafikerar rutten Rinnehemmet-Rödskog-Kalajärvi.

Från och med 6.6 uteblir Vällskogs lägercentrum från linje 348 som trafikerar rutten Rinnehemmet-Rödskog-Kalajärvi. Rutten har trafikerats endast på skoldagar, så trafiken kommer inte att påverkas förrän början av hösttrafiken 15.8.

Hållplatsen Vällskog (E7967) vid Vällskogs lägercentrum och hållplatsparet Lilldalen (E7968, E7969) på Vällskogsvägen uteblir.

Orsaken är att passagerarantalet har varit mycket lågt på rutten.

imageupi09.png