Små justeringar i tidtabellen för linjer 90 och 96 fr.o.m. 9.5

Det sker små justeringar i tidtabellen för linjerna 90 och 96 måndagen den 9 maj.

Det sker små justeringar i tidtabellen för linjerna 90 och 96 måndagen den 9 maj. Metrons ankomsttider kommer att ändras i Nordsjö. För att förbättra bytesförbindelserna blir det små justeringar i tidtabellerna för vissa turer på linjerna 90 och 96 som avgår från Nordsjö metrostation.

Ändringar i avgångstider:

  • Linje 90 Nordsjö(M) – Nordsjö hamn: ny avgångstid mån-sön kl. 22.23
  • Linje 96 Nordsjö(M) – Porslaxsvägen: ny avgångstid mån-sön kl. 22.25

De nya tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren. Tidtabellerna finns tillgängliga också i utskrivbar form.