Stomlinje 560 trafikerar tillfälligt hållplatser Kärrsnäppsgränden i Tranbacka

Stomlinje 560 trafikerar tillfälligt hållplatserna Kärrsnäppsgränden på Gårdsbackavägen i Tranbacka sedan 17 maj.

Stomlinje 560 trafikerar tillfälligt hållplatserna Kärrsnäppsgränden (H4400 och H4410) på Gårdsbackavägen i Tranbacka sedan 17 maj. Ändringen orsakas av arbeten som görs av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. På grund av arbetena är undergången under Ring I vid stomlinjehållplatserna stängd.

Ändringen gör det lättare att stiga på och av stombussarna under arbetena. Ändringen gäller stomlinje 560 som trafikerar hållplatserna i båda riktningar och den beräknas gälla fram till hösten 2023.

Kartta Sirrikujan uusista pysäkeistä