Förändringar för närbussar 618 och 625 i Vanda 20.6

När sommartrafiken inleds 20.6 förenas linjerna 625 och 618 till en ny linje 625 som trafikerar rutten Dickursby–Trädgårdsmästarparken–Björkby–Räckhalsbacken.

När sommartrafiken inleds 20.6 förenas linjerna 625 och 618 till en ny linje 625 som trafikerar rutten Dickursby–Trädgårdsmästarparken–Björkby–Räckhalsbacken.

Närbusstjänsten mellan Dickursby laboratoriet och Vallmovägen samt i Simonsböle och Lejle dras in.

Den nya rutten 625 förbättrar anslutnings- och ärendeförbindelser vid Trädgårdsmästarparken där gångavståndet till hållplatserna och till Sandkulla järnvägsstation är långa. Den nya linjen kör på vardagar ca kl. 6–18. Under rusningstid går bussen var 30:e minut och mitt på dagen var 60:e minut.

Förändringen görs på grund av att linje 618 har haft för få passagerare. Det finns också andra busslinjer som stannar vid nästan alla linjens hållplatser och dessa linjer erbjuder täta förbindelser till Dickursby, Björkby och Pejas sjukhus.

Ändringarna börjar gälla på måndag 20.6.

De nya tidtabellerna hittar du redan i Reseplaneraren. Tidtabellerna finns också i pdf-format på sidan utskrivbara tidtabellerna.

Den nya rutten för linje 625 på kartan

imagentcza.png