Kommunikationsfelet har åtgärdats. Närtågtrafiken återgår till det normala.

Trafiken återgår till det normala vid 9-tiden.