Hållplats Telegatan på Industrigatan flyttas 17.6

Hållplatsen Telegatan (H2176) på Industrigatan flyttas ca 100 m framåt i körriktning på fredag 17.6.

Hållplatsen Telegatan (H2176) på Industrigatan flyttas ca 100 m framåt i körriktning mot Fiskehamnen på fredag 17.6. Hållplatsen trafikeras av linje 59 i riktning mot Sumparn.

 

Hållplatsen på kartan

Pysäkki kartalla. Telekadun pysäkki siirtyy 100 metriä eteenpäin ajosuunnassa Kalasataman suuntaan.