Helsinki Half Marathon påverkar trafiken 11.6

Helsinki Half Marathon påverkar trafiken på lördag 11.6. ca kl. 8–11. Evenemanget påverkar de busslinjer som trafikerar Elielplatsen, linjerna 22, 55, 56 och 59 samt spårvagnslinjerna 1, 6, 7 och 9.

Helsinki Half Marathon påverkar trafiken på lördag 11.6. ca kl. 8–11. Evenemanget börjar i Tölöviksparken kl. 8.15.

Påverkan på busstrafiken

 • Tölöviksgatan ca kl. 8.15 – 8.25:  Förseningar kan förekomma för bussarna som trafikerar Elielplatsen.
 • Gräsvikskajen ca kl. 8.20 – 8.40: Förseningar på busslinje 22.
 • Sandvikskajen ca kl. 8.20 – 8.45: Förseningar på busslinje 22.
 • Bjälkkajen ca kl. 8.55 – 10.25. Förseningar på busslinje 59
 • Hermanstads strandsväg vid Gamla vintervägen ca kl. 9.10 – 11.00: Eventuella förseningar på busslinjerna 55 och 56
 • Bussilinje 59 kör undantagsrutt i båda riktningarna i Böle kl. 9.25 – 11 via Bangårdsvägen.
  • Linjerna stannar vid följande hållplatser som ligger längs undantagsrutten: ”Industrigatan” (H2105) och ”Böle bro” (H2102).
  • Hållplatserna Jämsägatan (H0661 och H2172), Stinsgatan (H0662) och Konduktörsgränden (H2165) uteblir.

Påverkan på spårvagnstrafiken

 • Gräsvikskajen ca kl. 8.20 – 8.40: Förseningar på spårvagnslinjerna 7 och 9.
 • Sandvikskajen ca kl. 8.20 – 8.45: Förseningar på spårvagnslinje 6
 • Docksgatan mellan Rödbergsgatan och Ärtholmsgatan ca kl. 8.25 – 8.50: Förseningar på spårvagnslinjerna 1 och 6.
 • På Flottisttorget ca kl. 8.40 – 9.40:  Förseningar på spårvagnslinje 4
 • Korsningen vid Industrigatan och Jämsägatan ca kl. 9.05 – 11.00: Förseningar på spårvagnslinjerna 7 och 9.