Förseningar i tågtrafiken efter stopp

Tågtrafiken är i gång men med förseningar. Ett elfel stoppade tågtrafiken i Helsingfors. Det förekommer förseningar på alla tåglinjer A, E, L, U, X, Y, I, P, K, R och D.

Tågtrafiken är i gång igen.

Ett elfel stoppade tågtrafiken i Helsingfors. Det förekommer störningar och förseningar i hela området och detta gäller alla tåg A, E, L, U, X, Y, I, P, K, R och D.