Från 20.6 gäller sommartidtabell för metron - Metron avgår från båda spår i Mattby under sommaren

Från måndagen den 20 juni går metron enligt sommartidtabellen. Sträckan Mattby-Hagalund får ökad turtäthet på vardags- och lördagskvällar. I samband med detta dras vändspåret i Mattby in och metrotågen använder båda plattformarna för att köra tillbaka till Helsingfors. Det innebär att metron turvis avgår från båda plattformarna.

Från måndagen den 20 juni går metron enligt sommartidtabellen. Under sommaren startar metrotrafiken från öst till väst tidigare än nu. På motsvarande sätt förlängs metrons trafikeringstid på kvällen från väst till öst.

I rusningstrafik trafikerar metron sträckan Hagalund-Östra centrum med 4 minuters mellanrum. Från Nordsjö, Mellungsbacka och Mattby går metron med 7,5 minuters mellanrum.

Sträckan Mattby - Hagalund får ökad turtäthet på vardags- och lördagskvällarna.

Metrons nya tidtabeller hittar du via Reseplaneraren och på sidan Tidtabeller i utskrivbar form.

Kolla vilket spår metron går från i Mattby

Måndagen den 20 juni dras vändspåret i Mattby in och metrotågen använder båda plattformarna för att köra tillbaka till Helsingfors. Det innebär att metron turvis avgår från båda plattformarna.

Det kan finnas flera metrotåg som väntar på stationen. Därför lönar det sig att kolla vilket spår nästa metrotåg går från. Denna information hittar du via skärmen vid plattformen.