Nattbuss 67N börjar köra samma rutt i båda riktningar via Månsas fr.o.m. 20.6

Rutten för nattbuss 67N Järnvägstorget – Månsas – Baggböle – Torparbacken ändras 20.6 så att bussen börjar köra samma rutt även från Torparbacken till Helsingfors centrum via Västra Baggböle och Månsas.

Rutten för nattbuss 67N Järnvägstorget – Torparbacken ändras 20.6 så att bussen börjar köra samma rutt även i den andra riktningen till Helsingfors centrum via Västra Baggböle och Månsas. Detta betyder att bussen inte längre trafikerar sträckan på Tusbyleden. Syftet med ändringen är att göra nätverket för nattbussarna ännu klarare i området och att erbjuda tjänster i båda riktningar på samma rutt.

Linjan 67N reittimuutos