Sommartidtabellen för linje 24 börjar gälla redan måndagen den 6 juni

Linje 24 Kampen–Sandudd–Fölisön börjar köra enligt sommartidtabellen redan måndagen den 6 juni.

Linje 24 Kampen–Sandudd–Fölisön börjar köra enligt sommartidtabellen redan måndagen den 6 juni, två veckor tidigare än andra linjer.

Det görs små ändringar i tidtabellerna, men antalet avgångar och turintervallerna förblir desamma.

Tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren. Tidtabellerna finns tillgängliga också i utskrivbar form.