Spårvagnstrafiken övergår till sommartidtabeller redan på måndagen 13.6

Spårvagnstrafiken övergår till sommartidtabeller redan på måndagen 13.6 dvs. en vecka tidigare än resten av kollektivtrafiken.

Spårvagnstrafiken övergår till sommartidtabeller redan på måndagen 13.6 dvs. en vecka tidigare än resten av kollektivtrafiken.

Ändringen gäller särskilt vardagstrafiken från måndag till fredag. Från och med 13.6 kör linjerna med 12 minuters mellanrum under rusningstider.

Linjerna 4 och 10 trafikeras dock som vanligt fram till 20.6.2022. Linjerna 4S och 5 trafikerar inte under tiden 13.–19.6.


Orsaken är förlängd brist på förare. Genom en snabbare övergång till sommartidtabeller vill vi säkerställa att vi kan fortsätta att erbjuda pålitliga kollektivtrafiktjänster och minska antalet inställda turer.