U-linje 848 börjar köra enligt sommartidtabell fr.o.m. måndag 6.6

U-linje 848 börjar köra enligt sommartidtabell fr.o.m. måndag 6.6. Sommartidtabellen gäller fram till 7.8. Under sommaren kör linjen färre turer på vardagar jämfört med vintertidtabellen.

U-linje 848 börjar köra enligt sommartidtabell fr.o.m. måndag 6.6. Sommartidtabellen gäller fram till 7.8. Under sommaren kör linjen färre turer på vardagar jämfört med vintertidtabellen.

Den nya tidtabellen finns i Reseplaneraren (resdag 6.6 eller efter det) och i pdf-format på sidan utskrivbara tidtabeller.

U-linjer riktas utanför HRT-området och HRT har gjort ett linjespecifikt avtal om HRT-biljetternas giltighet inom HRT-området. Merparten av U-linjerna är marknadsbaserade där trafikidkaren beslutar om trafiken.