Uppdaterad: Inställda turer och förseningar för A- och P-tågen 10.6. Trafiken börjar löpa.

Det sker inställda turer och förseningar för A- och P-tågen 10.6 p.g.a. ett tekniskt fel i Hoplax. Trafiken börjar löpa, men störningar väntas i trafiken fram till ca kl. 20. I-tågen går på Ringbanan som vanligt. På stambanan i riktning mot Helsingfors kan du använda K-tågen och också R- och Z-tågen från Dickursby i stället för P-tågen. Stomlinje 200 erbjuder en ersättande förbindelse i Sockenbacka.

Uppdaterad kl. 17.40: felet har åtgärdats, trafiken börjar löpa. Inställda turer och förseningar kan förekomma hela kvällen.

Det sker inställda turer och förseningar för A- och P-tågen 10.6 p.g.a. ett tekniskt fel i Hoplax. Trafiken börjar löpa, men störningar väntas i trafiken fram till ca kl. 20.

I-tågen går på Ringbanan som vanligt.

På stambanan i riktning mot Helsingfors kan du använda K-tågen och också R- och Z-tågen från Dickursby i stället för P-tågen.

Stomlinje 200 erbjuder en ersättande förbindelse i Sockenbacka.

Ersättande förbindelser kan man granska också i Reseplaneraren.

På det här sättet avlägsnar du ett visst trafikmedel i sökresultaten i Reseplanerarens nätversion

  1. Sök först en rutt i Reseplaneraren och öppna sedan Inställningar i ruttsökningen.
  2. Ett Inställningar-fält öppnas där du kan välja bort ett visst trafikmedel genom att glida väljaren till vänster (blir grått). Lämna på (blåa) andra alternativ.
  3. Stäng menun. Nya inställningar är i bruk automatiskt. Reseplaneraren visar nu alternativa förbindelser.

På det här sättet avlägsnar du ett visst trafikmedel i sökresultaten i HSL-appen

  1. Sök först en rutt i appens Reseplanerare och öppna sedan Inställningar i ruttsökningen. 
  2. På sidan Inställningar kan du välja bort ett visst trafikmedel genom att glida väljaren till vänster (blir grått). Lämna på (blåa) andra alternativ.
  3. Stäng menun från Klar-knappen. Reseplaneraren visar nu alternativa förbindelser.