Vissa K-tåg mot Helsingfors passerar stationerna utan att stanna natten mellan onsdag och torsdag 27.-28.7

K-tågen från Kervo kl. 0.04, 0.34 och 1.34 passerar stationerna mellan Parkstad och Kottby utan att stanna natten mellan onsdag och torsdag 27.-28.7 på grund av växelarbetet i Åggelby.

K-tågen mot Helsingfors har avvikelser natten mellan onsdag och torsdag 27.-28.7 på grund av växelarbetet i Åggelby.

Under denna tid kör K-tågen från Kervo kl. 0.04, 0.34 och 1.34 förbi Parkstad, Mosabacka, Malm, Bocksbacka, Åggelby och Kottby utan att stanna.

P-tågen från norr stannar på stationerna mellan Parkstad och Kottby som vanligt. En del av rutten trafikeras också av alternativa bussar vars rutter du kan hitta i Reseplaneraren. K-tågen mot Kervo stannar på alla stationer som vanligt.