Ändhållplats för linje 977(V) flyttas till nya bostadsområdet i Kytömaa 15.8

Ändhållplatsen för linje 977(V) flyttas till det nya bostadsområdet i Kytömaa 15.8. Dessutom börjar linje 977 köra en längre rutt till Kytömaa.

Ändhållplatsen för linje 977(V) flyttas till det nya bostadsområdet i Kytömaa 15.8. Linjen börjar köra från Koivulantie till Kutinmäentie fr.o.m. 15.8. Linje 977 kommer att även i fortsättningen köra längs Lahtisvägen och dess rutt kommer att förlängas från Lahtisvägen via Koivulantie till Kytömaa. 

Rutten och hållplatserna för linje 977(V) i Reseplaneraren

Niittäjänkatu – Kervo station

Kervo station – Kytömaa

Rutten och hållplatserna för linje 977 i Reseplaneraren

Niittäjänkatu – Kervo station

Kervo station – Kytömaa