Den 1 -9 augusti går ingen spårvagnstrafik till Munksnäs

Gatuarbeten på Stockholmsgatan gör att spårvagn 4 kör undantagsrutt från måndag 1.8 till tisdag 9.8. Spårvagnen trafikerar därmed inte sträckan Tölö tull - Munksnäs. Stombuss 500 går från Tölö tull till Munksnäs allén.

Linje 4, undantagsrutt Skatudden - Lillhoplax 1 – 9.8

Linje 4 kör undantagsrutt till Lillhoplax från måndag 1.8 till tisdag 9.8 på grund av gatuarbeten. Spårvagn 4 kör direkt från hållplats Folkpensionsanstalten på Mannerheimvägen till Lillhoplax samma rutt som spårvagn 10 och den kör inte mellan Tölö tull och Munksnäs.

Från Tölö tull kan man ta sig till Munksnäs allèn med linjerna 500 och 510. Linje 500 kör samma rutt som spårvagn 4 till Munksnäs allèn. Från Munksnäs allén vänder linje 500 till Bredviksvägen och fortsätter sedan till Munkshöjden. Under arbetena finns det inte en kollektivtrafikförbindelse från Munksnäs allèn till Bastuviksvägen. Närbuss 34 kör dock från hållplats Grundvägen till Bastuviksvägen.

Ett annat alternativ är att ta buss 510 från Tölö tull. Bussen kör längs Paciusgatan till Munksnäsplatsen och sedan vidare längs Granövägen till Otnäs. Från Munksnäs kan man ta sig till Tölö tull med linje 500 och 510 och sedan byta till spårvagn 10 eller 4. Det finns också bussar som kör från Tölö tull mot Elielplatsen.

Spårvagn 4 trafikerar inte följande hållplatser:

Tölö tull (H0113/H0114) på Stockholmsgatan. Hållplatserna (H0133/H0134) vid Mannerheimvägen är i bruk

Mejlans sjukhus (H0115/H0116)

Mejlansvägen (H0117/H0118)

Paciussvängen (H0119/H0120)

Munksnäs allèn (H0121/H0122)

Bredviksplatsen (H0123/H0124).

Tegelbacken (H0125/H0126)

samt ändhållplats Bastuviksvägen (H0127)

 

Orsaken är arbeten som utförs för att bygga en ny vändplats för spårvagnarna.