Uppdaterad: Trafiken på stambanan och ringbanan återgår till det normala efter bansystemfel - inställda tåg och förseningar fram ca kl. 10

I-, K- och P-tågtrafiken återgår till det normala efter tidigare bansystemfel. Inställda tåg och förseningar fram ca kl. 10.

Uppdaterad: 14.7 kl. 8.20

I-, K- och P-tågtrafiken återgår till det normala efter tidigare bansystemfel. Inställda tåg och förseningar kan ske fram ca kl. 10.

Alternativa bussförbindelser

Lejle

623 (till Hagnäs) 

721 (till Hagnäs, från Björkby station) 
 
Flygplatsen

615, 617, 415 
570 (till Dickursby och Mellungsbacka) 

561 (till Malm och Östra centrum) 
 
Aviapolis 

615, 617, 415 

570 (till Dickursby och Mellungsbacka) 

561 (till Malm och Östra centrum) 


Kivistö 

431, 616 

U-linjerna 455-465 (från Tavastehusleden) 

576 (till Aviapolis, från Aviapolis mot Flygplatsen och H:fors med 615, 617) 

433(K) till Mårtensdalen

 
Veckal

433 (till Mårtensdalen) 
 

Vandaforsen

322, 435, 436 

 
Mårtensdal

421, 435, 436 

 
Klippsta

411, 435, 436 

 
Myrbacka

30, 411 

 
Malmgård

37 
30 (från hållplatsen på Malmgårdvägen) 
 

Gamlas

40, 42 

52 till Hoplax (eller till metrostationen Aalto-universitetet) 

56 till Kottby och Fiskehamnen

 
Norra Haga

41 

 

Jokela 

965 (till Skavaböle)

Kervo

738 (till Fiskehamnen) 

972, 973 (till Korso) 
 
Savio 

973 (till Korso)

Korso 

633, 731, 739 

Räckhals

721
587 (från Asolaleden, till Mellungsbacka)

Björkby

623, 721 (till Hagnäs)

Dickursby

611, 717 

711 (till Hagnäs)

570 (till Mellungsbacka)
 

Parkstad

73, 74, 75 

Mosabacka

74 

Malm

69, 71, 73, 74 
560 (till Gårdsbacka) 

561 till Flygplatsen

554, 561 (till Östra centrum) 
 

Bocksbacka

61, 69 
 
Åggelby

64, 69 
550 (till Östra centrum)

Kottby

69, bussar på Tusbyleden
56 (till Fiskehamnen) 

Böle

bussar 23, 69, U848 
bussar 500, 510, 59 (till Fiskehamnen)