Hållplats Castrénsgatan på Andra linjen tas åter i bruk 28.7

Hållplatsen Castrénsgatan (H0227) på Andra linjen tas åter i bruk på torsdag 28.7. Hållplatsen trafikeras av linje 23 till Britas och linje 502 till Alberga.

Hållplatsen Castrénsgatan (H0227) på Andra linjen i Berghäll som trafikeras av bussarna i riktning mot Helsingfors Diakonissanstalt tas åter i bruk på torsdag 28.7. Hållplatsen trafikeras av linje 23 till Britas och linje 502 till Alberga.

Hållplatsen har varit ur bruk p.g.a. grävningsarbeten.

Hållplatsen på kartan

Pysäkki Castreninkatu palaa takaisin käyttöön. Pysäkki kartalla.