Uppdaterad: Hållplatser indragna i Åggelby nattetid 13-15.7 kl. 20.00-05.00

Uppdaterad 11.7: Hållplatser är idragna på Ståthållarvägen i Åggelby så att bussarna i riktning mot väst inte trafikerar hållplatserna natten mellan 13.-14.7 och i riktning mot öst natten mellan onsdag och torsdag 14.-15.7 kl. 20.00-05.00.

Uppdaterad 11.7: Hållplatser är indragna på Ståthållarvägen i Åggelby så att bussarna i riktning mot väst inte trafikerar hållplatserna natten mellan 13.-14.7 och i riktning mot öst natten mellan torsdag och fredag 14-15.7 kl. 20.00-05.00. Detta på grund av asfalteringsarbeten och det gäller linjerna 61, 61N, 550 och 553.

Hållplatserna Gustavsgård H3147, Mästarvägen H3149 och Norrtäljevägen H3151 på Ståthållarvägen är indragna från onsdagskväll kl. 20 fram till torsdagsmorgon kl. 05. Tillfälliga hållplatsstolpar finns på platsen. Ersättande hållplats för linje 550 ligger i norra änden av Norrtäljevägen och ersättande hållplats för linjerna 61, 61N och 553 vid Ståthållarvägen.

Från torsdag till fredag 14-15.7 kl. 20.00–05.00 är hållplatserna Gustavsgård H3148 och Mästarvägen H3150 mot öst indragna. Linje 550 stannar vid en tillfällig hållplats som ligger i norra änden av Norrtäljevägen. Den närmaste hållplatsen för linjerna 61, 61N och 553 är Norrtäljevägen H3152.

 

Avvikande körvägar natten mellan onsdag och torsdag 13-14.7

Käskynhaltijantien pysäkkejä poissa käytöstä busseille länteen. Kartalla väliaikaiset pysäkit, jotka sijaitsevat linjalle 550 Norrtäljentien pohjoispäässä ja linjoille 61 ja 553 Käskynhaltijantien ympyrän itäpuolella.

 

Avvikande körvägar natten mellan torsdag och fredag 14.-15.7

Busseilla itään pysäkkejä pois käytöstä käskynhalijantiellä. linja 550 pysähtyy Norrtäljentien pohjoispuolella väliaikaisella pysäkillä. Linjojen 553 ja 61 lähin pysäkki on käytössä oleva pysäkki Norrtäljentie H3152