Hållplatser Plotsbrinken H2224 och H2225 på Britasvägen införs 18.7.

Hållplatser Plotsbrinken H2224 och H2225 på Britasvägen införs måndag 18.7.

Hållplatserna "Plotsbrinken" (H2224 och H2225) på Britasvägen införs måndagen den 18 juli. Hållplatserna trafikeras av linjerna 23 och 53.

Hållplatserna på kartan

Plotinrinne H2224 ja H2225 kartalla.