Avvikelser i spårvagnstrafiken på grund av invigning av Helsinki Cup 12.7

Spårvagnslinjerna 2, 4 och 7 kör avvikande rutt tisdagen den 12 juli kl. 19.30 - 20 på grund av invigningen av Helsinki cup.

Spårvagnslinjerna 2, 4 och 7 kör avvikande rutt tisdagen den 12 juli kl. 19.30 - 20 på grund av invigningen av Helsinki cup. Invigningen inleds med ett tåg från Senatstorget och det påverkar spårvagnstrafiken på Alexandersgatan mellan Senatstorget och Mannerheimvägen.

Tåget går från Senatstorget via Alexandersgatan och Mannerheimvägen till Medborgartorget.  

Linje 4 kör från Mannerheimvägen till Skatudden via Kajsaniemi. Linjen trafikerar inte hållplatserna  ”Studenthuset” (H0401 och H0402), ”Alexandersgatan” (H0403, H0404) och ”Senatstorget” (H0405 och H0406).

Linje 7 kör direkt via Kajsaniemi till Hagnäs och inte via Kronohagen.

Spårvagnen trafikerar inte hållplatserna Mikaelsgatan (H0424 och H0425), Alexandersgatan (H0403 och H0404), Senatstorget (H0405 och H0406), Regeringsgatan (H0450 och H0451), Riksarkivet (H0452 och H0453) och Snellmansgatan (H0454 och H0455).

Linje 2 kör som vanligt via Järnvägsstationen och Mikaelsgatan men det kan förekomma förseningar.