Linje 421 läggs ner och ny stombuss 400 startar 15.8

När hösttrafiken startar 15.8 sker det förändringar i vissa bussrutter. Den 15 augusti läggs linje 421 ner och en ny stombuss 400 startar.

Trafiken på linje 421 Elielplatsen-Mårtensdal upphör 15.8. Den ersätt av den nya stombussem 400. Linje 335/335B börjar köra rutten Mårtensbyvägen-Stenbergsvägen och via Vandaforsens station.   Linje 335 kör i båda riktningar sträckan Stenbackavägen-Luggvägen-Mårtensdalsvägen och erbjuder goda bytesförbindelser till stombuss 400 och Ringbanan.

Rutten och hållplatserna för linje 400 i Reseplaneraren: 

Elielplatsen - Vandaforsen

Vandaforsens station - Elielplatsen

Förändringarna och de nya tidtabellerna finns tillgängliga i Reseplaneraren.

Rutterna för den nya stombussen 400 och för linjerna 335 och 335(B) i Myrbacka och Mårtensdal

Uuden runkolinjan 400 reitti kartalla Myyrmäen ja Martinlaakson kohdalla