Linje 555(B) läggs ner och ny linje 522 börjar trafikera 15.8. Rutten för linje 566 ändras och ändhållplats för linje 565 flyttas till Myrbacka.

När höstrafiken startar den 15 augusti sker det flera förändringar i busstrafiken. Linje 50 läggs ner och en ny linje 522 börjar trafikera 15.8. Rutten för linje 566 ändras och ändhållplatsen för linje 565 flyttas till Myrbacka.

En ny linje, 522, börjar trafikera sträckan Alberga–Tavastberga–Vandaforsen 15.8. Linje 522 ersätter linje 555B som läggs ner. Linje 522 erbjuder en anslutningsförbindelse från Tavastby till Ringbanans tåg och stomlinje 300. Linjen betjänar även förbindelserna mellan Fågelberga och Alberga. På den gemensamma sträckan mellan Fågelberga och Alberga går linjerna 522 och 555 med ca 10 minuters mellanrum under rusningstid.

Ändhållplatsen för linje 565 flyttas från Vandaforsens station till Myrbacka. Inga andra ändringar görs på rutten. I framtiden trafikerar stomlinje 400 sträckan Myrbacka–Vandaforsen. Linje 565 får också en ny rutt: 565B Myrbacka–Jupper–Klappedet. Linjen trafikerar rutten tills stomlinje 530 sätts i trafik hösten 2023. Avgångshållplatsen för linje 565B heter Hejnässtigen och ankomsthållplatsen Villnäs. Linje 565B förbättrar kollektivtrafiktjänsterna längs Långträskvägen efter linje 321 börjar köra med glesare turtäthet. Linjen garanterar också smidiga bytesförbindelser till stomlinje 300 och Ringbanans tåg i Myrbacka. Linjerna 565 och 565B kommer att trafikera sträckan mellan Klappedet och Myrbacka som linjepar. Linjerna har en gemensam turtäthet på ca 10 minuter under rusningstid. Linje 565B kör med 20 minuters mellanrum under rusningstid på vardagar. 

Linje 566 börjar köra mellan kl. 5–19 med 30 minuters mellanrum. Linjen trafikerar sträckan mellan anslutningarna till Juvamalmen och Skrapbergsvägen på Ring III. I fortsättningen går linjen via Träskända och den körs inte längre med linjetecknet V.

Rutten och hållplatserna för linje 522 i Reseplaneraren.

Rutten och hållplatserna för linje 565 i Reseplaneraren.

Rutten och hållplatserna för linje 565B i Reseplaneraren.

Rutten och hållplatserna för linje 566 i Reseplaneraren.

Mer information om de förändringar som sker i Vanda i augusti hittar du på vår sida De nya linjerna i Mellersta och Västra Vanda och i nordöstra Esbo. Förändringarna och de nya tidtabellerna visas redan i Reseplaneraren.