Linje 615 ersätts av ny stombuss 15.8

När höstrafiken startar den 15 augusti sker det flera förändringar i busstrafiken i Vanda. Den 15 augusti läggs linje 615 ner och den ersätts av en ny stombuss 600. Från den 15 augusti ersätter linje 600 också linjerna 617 och 415 mellan Helsingfors centrum och Flygplatsen.

I Mellersta Vanda startar en ny stombuss 600 som har hög turtäthet och som trafikerar samma rutt som den nuvarande linjen 615 från Helsingfors centrum via Aviapolis till flygplatsen. Linje 615 läggs ner. Stombuss 600 kör samma rutt som linje 615 men stannar inte vid alla hållplatser som linje 615. Den nya stombussen går dygnet runt.

Förutom linje 615 ersätter linje 600 också linje 415 som läggs ner och linje 617 som förändras mellan Helsingfors centrum och Flygplatsen. Rutten för linje 617 går i fortsättningen från Hagnäs via Rosendal till Aviapolis. Också en ny stombuss 400 ersätter linje 415.

Hållplatserna och rutten för stombuss 600 i Reseplaneraren: 

Järnvägstorget - Flygplatsen

Flygplatsen - Järnvägstorget

Hållplatserna och rutten för linje 617 i Reseplaneraren: 

Hagnäs - Aviapolis st.

Aviapolis - Hagnäs

Förändringarna och de nya tidtabellerna finns tillgängliga i Reseplaneraren.

Rutten för stombuss 600 på kartan

Uuden runkolinjan 600 Rautatientorilta Lentoasemalle reitti kartalla.