Linjerna 322 och 332 ersätts av ny stombuss 300 15.8

När höstrafiken startar den 15 augusti sker det flera förändringar i bussrutterna i Mellersta och Västra Vanda. Den 15 augusti ersätts linjerna 322 och 332 av en ny stombuss 300..

Linjerna 322 och 332 läggs ner och den nya stombussen 300 ersätter dessa linjer mellan Hasselbacken och Elielplatsen. Resorna på sträckan Hasselbacken-Tavastby-Vandaforsen baserar sig i framtiden på täta förbindelser till regioncentra och till de närmaste tågstationerna.

I fortsättningen tar ny busslinje 522 Alberga - Hasselbacken - Vandaforsen till Vandaforsen och den förlängda busslinjen 311 Gruvsta - Myrbacka - Tavastby till Myrbacka station. Linjerna 311 och 522 går med 10 minuters mellanrum under rusningtid och erbjuder smidiga bytesförbindelser till stombuss 300. Linje 345 som går längs Vichtisleden erbjuder även i framtiden en direkt förbindelse till Helsingfors centrum.

Ny stombuss 300 går nattetid ca fram till kl. 1.30 och under veckosluten ca fram till kl. 4.00.

Bussar som ersätter linjerna 322 och 332:

  • ny stombuss 300 Elielplatsen-Myrbacka
  • ny busslinje 522 Alberga station-Vandaforsen
  • linje 311 Gruvsta-Tavastby 

 

Förändringarna och de nya tidtabellerna är tillgängliga i Reseplaneraren.

Rutten för stombuss 300 på kartan

Uuden runkolinjan 300 reitti kartalla