Linjerna 435, 436 och 437 läggs ner 15.8 och ersätts av nya tvärgående linjer 583 och 584 och av stombuss 400

När hösttrafiken startar 15.8 sker det förändringar i vissa bussrutter. Linjerna 435, 436 och 437 upphör 15.8 och ersätts av nya tvärgående linjer 583 och 584 och av stombuss 400.

Den 15 augusti läggs linjerna 435, 436, 436(K), 437 och 437(K) ner. Samtidigt startar den nya stombussen 400 och de nya tvärgående linjerna 583 och 584 och ersätter trafiken på de nedlagda linjerna.

Ny linje 583 trafikerar Aviapoli-Mårtensdal-Klippsta-Grundbacka och linje 584 Aviapolis-Klippsta-Kalajärvi. Linje 583 har en K-version som kör på vardagar. K-versionen kommer att trafikera sträckan Vichtisvägen - Juvamalmsvägen - Juva industrigata - Juvavägen. Dessa linjer har högre turtäthet än de nedlagda linjerna dvs. bussarna går med 10 minuters mellanrum. Linjerna 583 och 584 har goda bytesförbindelser både till Ringbanan och till stombussarna 300 och 400. Den nya stombussen 400 kör mellan Vandaforsens station och Elielplatsen och stombuss 300 mellan Myrbacka station och Elielplatsen. 

Linjerna 583 och 584 kör samma rutt som linjerna 436 och 437 som läggs ner dvs. Ring III – Juva industrigata – Juvagårdsvägen - Nipertvägen. Linje 566  trafikerar sträckan Ring III - Juvagårdsvägen även i framtiden. Linje 566 är en snabb förbindelse till Vandaforsens station när linjen börjar köra via Ring III mellan Juvalmalmen och Skrapbergsvägen.

Via hållplatsen Lilla industrigatan i Juvamalmen kör i framtiden linjerna 236V och 582V.

Rutten och hållplatserna för linje 583 i Reseplaneraren: 

Grundbacka - Aviapolis

Aviapolis - Grundbacka

Rutten och hållplatserna för linje 584 i Reseplaneraren: 

 Aviapolis - Kalajärvi

Kalajärvi centrum - Aviapolis

Förändringarna och de nya tidtabellerna finns tillgängliga i Reseplaneraren.

Linjojen 584 ja 583 reitit kartalla