Linjerna 571 och 572 får ny rutt och nya ändhållplatser 15.8

När höstrafiken startar den 15 augusti sker det flera förändringar i busstrafiken. Linjerna 571 och 572 får ny rutt och nya ändhållplatser den 15 augusti.

När höstrafiken startar 15.8 sker det flera förändringar i busstrafiken. Linjerna 571 och 572 får ny rutt och nya ändhållplatser den 15 augusti.

Ändhållplatsen för linje 571 flyttas från Varistorna till Myrbacka. I frotsättningen går stombuss 300 från Varistorna, Friherrs och Hasselbacken till Myrbacka. I Myrbacka börjar linje 571 köra till Kopparbergsvägen och Skrapbergsvägen. I fortsättningen kör bussen direkt längs Övitsbölevägen och Dickursbyvägen i stället för Backas och Bäckby. 

Linjens ändhållplats flyttas från Myrbacka till Mårtensdal. Mellan Myrbacka och Mårtensdal kör linjerna 335, 400, 571 och 574 samt tåg. Linje 572 börjar köra rutten Stubbackavägen - Tolkvägen istället för linje 575 som läggs ner. Linjen börjar också trafikera i Östra Vanda samma rutt som den tidigare linjen 572K dvs. via Fazerila och linjeversionen med bokstav K läggs ner.

Den nya rutten för buss 571 och hållplatserna i Reseplaneraren:

Dickursby resecentrum - Myrbacka

Myrbacka station - Dickursby

Den nya rutten för buss 572 och hållplatserna i Reseplaneraren:

Martensdal station - Mellungsbacka (M) 

Mellungsbacka (M) - Mårtensdal

Förändringarna och de nya tidtabellerna finns tillgängliga i Reseplaneraren.