Förändringar i rutten för linjerna 611, 614, 617 och 623 från och med 15.8

När höstrafiken startar den 15 augusti sker det flera förändringar i busstrafiken i Vanda. Linje 611 snabbas upp mellan Skomakarböle och Dickursby. Linje 614 blir rusningslinje och den nya rutten går mellan Hagnäs-Rosendal-Övitsböle. Stombuss 600 ersätter trafiken på linje 617 mellan Helsingfors centrum och Flygplatsen och linje 623 börjar köra längs Kaveldunsvägen till Bäckby.

Linje 611 snabbas upp mellan Skomakarböle och Dickursby. Den nya rutten går från Skomakarbölevägen till Dickursby resecentrum via Ring III, Nedre Dickursbyvägen, Pyrolavägen, Dickursbyvägen och Vallmovägen. Linje 623 får ny rutt som går via Dickursbyvägen och Kaveldunsvägen och ersätter så förbindelserna till Björkhagen och Bäckby.

Hållplatserna och rutterna för linje 611 i Reseplaneraren.

Linje 614 blir rusningslinje och får en ny rutt som går mellan Hagnäs-Rosendal-Övitsböle.  

Hållplatserna och rutten för linje 614 i Reseplaneraren.

Linje 617 ersätts av ny stombuss 600 på sträckan Helsingfors centrum - Flygplatsen. I fortsättningen går linjens rutt från Hagnäs via Rosendal till Aviapolis och inte längre till Flygplatsen. I fortsättningen är linjens avgångshållplats Hagnäs.  

Hållplatserna och rutten för linje 617 i Reseplaneraren.

Linje 623 får en ny rutt som går längs Kaveldunsvägen till Bäckby. Linjenumret 623K är inte längre i bruk. Buss 623 ersätter de sträckor som läggs ner i samband med att buss 611 får ny rutt. I Rödsand ersätts linje 623(K) av linjerna 633 och 643K. Förbindelse som buss 623(K) erbjuder nu till Simonsböle, Lejle, Björkby och Pejas ersätts av buss 574.   

Hållplatserna och rutten för linje 623 i Reseplaneraren.

Förändringarna och de nya tidtabellerna finns tillgängliga i Reseplaneraren.