Ruttförändringar för linjer 311 och 335 den 15 augusti

I samband med övergången till hösttrafiken den 15 augusti sker det ruttförändringar i busstrafiken. Rutten för linje 311 ändras och förlängs från Myrbacka station till Gruvsta. Linjerna 335 och 335(B) börjar köra via Vandaforsen och Stenbacka.

Rutten för linje 311 förlängs från Myrbacka station till Gruvsta och linjen börjar köra rutten Jönsasvägen–Kopparbergsvägen–Gruvfogdevägen–Gruvstavägen. Dessutom börjar linjen köra via Klubbvägen i Råtorp så att den betjänar förbindelsen mellan södra delen av Friherrs och Myrbacka.

Mellan Myrbacka och Gruvsta kör linjen samma rutt som linje 412 som läggs ner. Linje 311 och en ny linje 522 erbjuder en anslutningsförbindelse från Tavastby till Ringbanan och stomlinje 300. Busslinje 311A till Dickursby läggs ner. 

Den nya rutten och hållplatserna för linje 311 i Reseplaneraren.

Linjerna 335 och 335B börjar köra via Vandaforsen och Stenbacka, vilket möjliggör byte från buss till Ringbanans tåg på Vandaforsen station. Linjen kör inte längre via Hasselbacken mellan Linnais och Myrbacka. I stället kör linjen sträckan Råtorpsvägen–Friherrsvägen–Klubbvägen–Råtorpsvägen. Linje 335 kör från Mårtensdals station till Mårtensbyvägen via Stenbacka och Vandaforsen station längs sträckan Mårtensdalsvägen–Kuggvägen–Stenbackavägen–Stenbergsvägen.  

Den nya rutten och hållplatserna för linje 335 i Reseplaneraren.

Rutten för linje 335(B) förlängs under veckosluten från Myrbacka till Friherrs och den börjar trafikerar sträckan Askis–Råtorp från och med 15.8. Turtätheten för linje 335(B) ökar från 60 minuter till 30 minuter. 

Den nya rutten och hållplatserna för linje 335(B) i Reseplaneraren.

Mer information om de förändringar som sker i Vanda i augusti hittar du på vår sida De nya linjerna i Mellersta och Västra Vanda och i nordöstra Esbo. 

Förändringarna och de nya tidtabellerna visas redan i Reseplaneraren.