Hållplats Södervik H2516 indragen 12–14.8

Hållplats Södervik H2516 är indragen 12–14.8.

Hållplats Södervik H2516 i riktning mot Forsby är indragen från fredag till söndag 12-14.8. Hållplatsen används av linje 55.

Den närmaste hållplatsen ligger på Tunnbindaregatan ca 500 m från den indragna hållplatsen.

Orsaken till detta är Flow Festival som ordnas i området.

Karttakuvan informaatio on kerrottu myös tekstissä.