Hållplatser indragna och linje 550 kör avvikande rutt i Åggelby 18-19.8 kl. 22-06

Natten mellan torsdag och fredag 18.-19.8 är hållplatser på Ståthållarvägen och Norrtäljevägen i Åggelby indragna kl. 22 - 06. Stombuss 550 kör undantagsrutt via Brofogdevägen.

Linje 550 kör undantagsrutt natten mellan torsdag och fredag 18-19.8 på grund av asfalteringsarbeten. Bussen kör via Brofogdevägen.  Hållplatserna Borstmakarvägen H3164 och H3165 på Norrtäljevägen är inte i bruk. Linjen stannar vid hållplatserna Åggelby torg H3118 och H3119.

Hållplatserna Mästarvägen på Ståthållarvägen för bussarna 61/N, 550 och 553/K är indragna. De ersättande hållplatserna är Gustafsgård H3148 och H3147. Också hållplatserna Norrtäljevägen H3151 och H3152 på Ståthållarvägen är inte i bruk. Hållplats Norrtäljevägen H1351 ersätts av en tillfällig hållplats som ligger bakåt ca 80 m från den ordinarie hållplatsen. Hållplats Norrtäljevägen H3152 ersätts av en tillfällig hållplats som ligger i körbanan på hållplatsområdet.

Undantagsrutten och hållplatserna på kartan 

Pysäkit ja poikkeusreitti kartalla.