Hållplatserna Brånakärrsvägen på Korpasbackavägen flyttas 1.9

Hållplatserna Brånakärrsvägen på Korpasbackavägen flyttas till nytt tillfälligt läge torsdagen den 1 september.

Hållplatserna Brånakärrsvägen för ersättningsbuss 10X flyttas till tillfälligt läge torsdagen den 1 september. Hållplats H0144 i riktning mot Mejlans flyttas bakåt ca 100 m och också hållplats H0143 i riktning mot Lillhoplax bakåt ca 100 m.

Det sker också förändringar i tidtabellen för linje 10X från och med måndagen den 29 augusti. Förändringarna är huvudsakligen små justeringar med vilka vill vi förbättra linjens pålitlighet. Linjens tidtabell finns tillgänglig i Reseplaneraren.