Ruttändringar för spårvagnar fr.o.m. måndag 15.8 – avbrott i Tölö fortsätter fram till 28.8

Flera arbeten som under sommaren har utförts runt om i staden kommer huvudsakligen att bli färdiga före 15.8 och majoriteten av spårvagnarna återgår till sina vanliga rutter. Detta innebär att spårvagnarna kör via Böle station och på Helsingegatan. Avbrottet i spårvagnstrafiken i Tölö, dvs. avvikelsen som gäller linjerna 1, 2 och 8, blir dock två veckor längre än planerat och spårvagnslinjerna 1, 2 och 8 går längs Mannerheimvägen i stället för Tölö fram till 28.8.

Flera arbeten som under sommaren har utförts runt om i staden kommer huvudsakligen att bli färdiga före 15.8 och majoriteten av spårvagnarna återgår till sina vanliga rutter. Avbrottet i spårvagnstrafiken i Tölö, dvs. avvikelsen som gäller linjerna 1, 2 och 8, blir dock två veckor längre än planerat och spårvagnslinjerna 1, 2 och 8 går längs Mannerheimvägen i stället för Tölö fram till 28.8.

Orsaken är förseningar i tillverkningen av spårmaterial och i olika arbetsfaser i vägarbetet kring Åttans spårvagnslinje.

Undantagsrutter för spårvagnarna 15.–28.8.2022

  • Linje 1 kör från Operan längs Mannerheimvägen till Glaspalatset.
  • Linje 2 kör från Böle längs Mannerheimvägen till Glaspalatset. Dessutom ändras linjens rutt i Västra Böle så att i fortsättningen kör linjen rakt längs Bölegatan. Spårvagnstrafiken återgår till hållplatserna Böletået under hösten 2022, då rutten för spårvagnslinje 7 förlängs till Västra Böle.
  • Linje 8 kör sin vanliga rutt längs Helsingegatan på sträckan Operan–Arabia. Ersättningsbuss 8X fortsätter att trafikera sträckan Stadsträdgården–Busholmen fram till den 28 augusti, då linjerna 1, 2 och 8 återgår till att köra via Tölö.

Linje 5 trafikerar tillfälligt inte Skatuddens terminal på grund av olika avvikelser och brist på förare. Med undantag av linjerna 4 och 10 kör alla spårvagnslinjer också med glesare turtäthet. De aktuella rutterna och tidtabellerna under hittar du i Reseplaneraren.

Dessutom kör linje 10 endast på sträckan Granvägen–Kirurgen. Från Granvägen går ersättningsbuss 10X till Lillhoplax. Linje 3 kör till Tölö hall. Läs det separata meddelandet.

 

Spårvagnslinjerna 15.–28.8.2022

Kartta ratikkalinjoista 15.8.2022 alkaen