Närtågstrafiken återgår till det normala

Närtågstrafiken återgår till det normala. Tidigare orsak var strömavbrott.

Det är stopp i tågtrafiken på stam- och kustbanan på grund av ett elfel. Det finns ingen tågtrafik mellan Helsingfors - Åggelby och Helsingfors – Ilmala.