K- och R-tåg har glesare trafik under veckoslutet 17-18.9

K-tåg har glesare trafik på lördag 17.9. En del av R-tågen går endast mellan Kervo och Riihimäki under veckosluten. Orsaken är broarbetet i Korso.

K- och R-tågen har glesare trafik under veckoslutet 17-18.9. Orsaken är arbeten vid Korso.

Lördagen den 17 september går K-tågen med 20 minuters mellanrum i dagtid dvs. mer sällan än vanligt. En del av R-tågen har ställts in mellan Helsingfors och Kervo både på lördag 17.9 och söndag 18.9. Närmare uppgifter finns här nedan.

Förändringarna

Lördag 17.9

  • Följande K-tåg från Helsingfors är inställda kl. 10:11-18:51: xx:11, xx:31 och xx:51. K-tågen avgår från Helsingfors med 20 minuters mellanrum enligt följande: xx:01, xx:21 och xx:41. K-tåg som avgår från Helsingfors kl. xx.01 mellan klockan 11:01  och 19:01 väntar tre minuter i Räckhals.

  • Följande K-tåg från Kervo är inställda kl. 11:01-19:21: xx01, xx:21 och xx:41 dvs K-tåg avgår från Kervo med 20 minuters mellanrum xx:11, xx:31 och xx:51. K-tåget från Kervo kl. 19:42 avgår tre minuter senare än vanligt, dvs. kl. 19:45.

  • Följande R-tåg från Riihimäki kör endast till Kervo: kl. 8:25, 9:25, 19:25, 20:25, 21:25 och 22:25. Från Kervo kan man ta sig till Helsingfors genom att byta till K- eller Z-tåg.

  • Följande R-tåg från Helsingfors är inställda fram till Kervo: kl. 8:40, 9:40, 19:40, 20:40, 21:40 och 22:40. Tågen avgår från Kervo till Riihimäki kl. 9:03, 10:03, 20:03, 21:03, 22:03 och 23:03. Från Helsingfors kan man ta sig till Kervo med K- eller Z-tåg.

Söndag 18.9

  • R-tåg från Riihimäki som avgår kl. xx.25 mellan klockan 9:25 och 22:25 går endast till Kervo. Från Kervo kan man ta sig till Helsingfors genom att byta till K- eller Z-tåg. R-tåg som avgår från Riihimäki kl. xx.55 kör ända till Helsingfors.

  • R-tåg som avgår från Helsingfors xx.40 mellan klockan 9.40 och 22.40 ställs in fram till Kervo. Från Kervo avgår tågen kl. xx.03 till Riihimäki. Från Helsingfors kan man ta sig till Kervo med K-tåg. R-tåg som avgår kl. xx.10 kör ända till Helsingfors. Från Helsingfors kan man ta sig till Kervo med K- eller Z-tåg.

    .