Avvikelser i tågtrafiken för K-, I- och P-tågen 16.10 och 23.10 på grund av banarbeten

Söndagen den 16 oktober och söndagen den 23 oktober kl. 9.30–22 körs K-tågen endast mellan Dickursby och Kervo och enligt avvikande tidtabeller. Dessutom har I-tågen avvikande tidtabell. Tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren. Orsaken är växelarbeten i Åggelby. Det lönar sig också att reservera mer tid än vanligt för resor på stambanan båda söndagarna särskilt kl. 5.30–9.30 på grund av andra förseningar som kan förekomma.

Söndagen den 16 oktober och söndagen den 23 oktober ca kl. 9.30–22 körs K-tågen endast mellan Dickursby och Kervo och enligt avvikande tidtabeller. Dessutom kör I-tågen några minuter tidigare än vanligt. De avvikande tidtabellerna för båda linjerna hittar du i Reseplaneraren. Orsaken är växelarbeten som görs i Åggelby. På grund av arbetena är en del av spåren ur bruk mellan Böle och Dickursby.

Det lönar sig också att reservera mer tid än vanligt för resor på stambanan, dvs. tågtrafiken via Dickursby, båda söndagarna särskilt kl. 5.30–9.30 på grund av andra förseningar som kan förekomma. Under denna period körs alla tåg på stambanan på de spår som är avsedda för närtågen. Det kan även förekomma förseningar i trafiken som kan vara upp till tio minuter.

Banarbeten i Åggelby börjar lördagskvällen klockan 23 och pågår till måndagsmorgonen klockan 5.50 under båda veckosluten. Också andra små förseningar kan förekomma för I-, P- och K-tågen under arbetena.

Mer detaljerad information om ändringarna 16.10 och 23.10

 • K-tågen från Helsingfors mellan klockan 9.29–21.44 ställs in. Istället för Helsingfors avgår K-tågen från Dickursby och kör enligt avvikande tidtabeller. K-tågen avgår från Dickursby var 15:e minut mellan klockan 9.55–22.10.
  • I-tågen kör ända till Sandkulla. Om du åker till stationerna som ligger norrut från Sandkulla och trafikeras av K-tågen, ska du byta från I-tåg till K-tåg i Dickursby eller i Sandkulla.

 • K-tågen från Kervo mellan klockan 10.01–21.46 kör endast till Dickursby och enligt avvikande tidtabeller. Under denna period avgår K-tågen från Kervo var 15:e minut.
  • Om du åker till Helsingfors och börjar din resa norr om Sandkulla lönar det sig att byta från K-tåg till P-tåg redan i Sandkulla.
 • De K-tåg som vanligtvis avgår från Kervo mellan klockan 21.57–22.27 avgår fyra minuter senare än vanligt, dvs. klockan 22.01, 22.16 och 22.31. Dessa K-tåg kör till Helsingfors som vanligt.

 • De I-tåg som vanligtvis avgår från Helsingfors mellan klockan 9.36–21.36 avgår sju minuter tidigare än vanligt. I-tågen kör med den vanliga 15 minuters mellanrum.
  • Dessa I-tåg väntar ytterligare 7 minuter vid flygplatsen och fortsätter sedan enligt sina vanliga tidtabeller till Helsingfors via Myrbacka och Hoplax.
 • I-tågen från Helsingfors klockan 9.29–21.29, P-tågen från Helsingfors klockan 9.18–21.23 samt K-tågen från Helsingfors klockan 21.59 och från Kervo klockan 22.42 körs med extra vagnar.