Hållplatserna Drumsö bro H1018/H1019 flyttas 12.9

Uppdaterad 6.10.2022: Hållplatsen i riktning mot centrum flyttas framåt ca 100 m till tillfälligt läge vid andra sidan av korsningen av Norrsvängen. Hållplats i riktning från centrum flyttas bakåt ca 50 m.

Hållplatserna Drumsö bro H1018 och H1019 flyttas till tillfälligt läge måndagen den 12 september.

Hållplats i riktning mot centrum (H1018) flyttas framåt ca 100 m till tillfälligt läge vid andra sidan av korsningen av Norrsvängen. Hållplats i riktning från centrum (H1019) flyttas bakåt ca 50 m.

Orsaken är grävningsarbeten. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till måndag 17.10 då hållplatserna flyttas tillbaka till ordinarie läge.

Pysäkki keskustaan sijaitsee noin 100 metriä edempänä ja pysäkki keskustasta noin 50 metriä taaempana.