Hösttidtabell börjar gälla på Sveaborgsfärjan 19.9

Måndagen den 19 september går Sveaborgsfärjan över till hösttidtabellen.

Sveaborgsfärjan börjar trafikera enligt hösttidtabellen måndagen den 19 september. De nya tidtabellerna finns i Reseplaneraren och i tjänsten utskrivbara tidtabeller.

Tidtabellsändringen gäller endast färjan som trafikerar mellan Salutorget och Sveaborg. Färjan som trafikerar till Sveaborg från Skatudden får inte en ny tidtabell.

Tidtabellperioden för färjetrafiken byts följande gång måndagen den 7 november.

Tidtabellen för Sveaborgsfärjan fr.o.m. 19.9 i PDF-form:
Salutorget–Sveaborg, Skatudden–Sveaborg