Updaterad: Linje 16 på avvikande rutt i Kajsaniemi fr.o.m. 5.9

Uppdaterad 12.9: Linje 16 återgår till normal rutt i riktning mot Högholmen tisdagen den 13 september. I riktning mot Järnvägstorget är linjen på avvikande rutt i Kajsaniemi.

Uppdaterad 12.9: Linje 16 återgår till normal rutt i riktning mot Högholmen tisdagen den 13 september. I riktning mot Järnvägstorget är linjen på avvikande rutt i Kajsaniemi.

Linje 16 börjar köra en avvikande rutt i Kajsaniemi också mot Järnvägstorget fr.o.m. måndagen den 5 september. Linjen har varit på avvikande rutt mot Högholmen sedan den 22 augusti.

Mellan Kajsaniemigatan och Sörnäs strandväg kör linjen via Hagnäs rakt längs Hagnäsgatan. Linjen kör inte via Elisabetsgatan och Norra kajen. 

Hållplatserna Snellmansgatan (H0454/H0455), Sjötullsgatan (H2013/H2014) och Elisabetsskvären (H2015/H2016) uteblir. Linjen stannar på hållplatserna Kajsaniemiparken H2061 och Hagnäs H2505 mot Högholmen längs undantagsrutten. Linjen stannar på hållplatsen Hagnäs H2506 mot Järnvägstorget.

Undantagsrutten i riktning mot Järnvägstorget beräknas gälla fram till 18.9. Orsaken är banarbeten på Elisabetsgatan.